poniedziałek, 30 marca 2015

Art-kalendarz: 30 marca - niezrealizowany, szalony, wielki - Vincent van Gogh

30 marca, to dzisiaj.

Może wydawać się to niemożliwe, ale malował tylko przez 9 lat. Jeszcze bardziej niemożliwe, jest to, że był artystą niespełnionym! Urodził się w holenderskiej wiosce, a życie zakończył na południu Francji, ginąc w wieku ledwie 37 lat, po samobójczym postrzale.

Dzisiaj 162 urodziny Vincenta Willema van Gogha (ur. 1853, zm. 29 lipca 1890).

Jego malarstwo zakwalifikowano do nurtu postimpresjonizmu. Wywarł wielki wpływ na sztukę światową, mimo tego, gdy umierał, był praktycznie nieznany. W młodości pracował jako marszand, sprzedający dzieła sztuki w Anglii. Potem był... misjonarzem protestanckim w Belgii. W 1885 namalował swoje pierwsze, uznane dzieło "Jedzący kartofle". Przez dziewięć twórczych lat namalował i narysował ponad 2000 dzieł, najwięcej w ostatnich 2 latach życia. Duży wpływ, poza impresjonizmem, wywarła na niego sztuka japońska, którą zawzięcie kolekcjonował. Swoją sztukę rozwinął w Paryżu, a ostatnie dwa lata życia spędził w Prowansji (Arles). Nie był miłym człowiekiem - ludzie unikali ze względu go na trudny, wybuchowy charakter.
Do dzisiaj trwają zażarte dyskusje, jaki wpływ na jego twórczość miała choroba umysłowa, na jaką cierpiał. Zmarł w kilka dni po samobójczym postrzale strzale w piersi, w czasie pobytu w miejscowości Auvers-sur-Oise.

Art-Kalendarz Mocnej Kultury to codzienna dawka sztuki dla każdego. Nie piszemy rozbudowanych biogramów, bo takie znajdziecie na dziesiątkach stron. Dajemy Wam tylko esencję osobowości twórcy. Jeżeli Was zaciekawimy, pewnie poszukacie więcej  :)

Vincent van Gogh -  Self-portrait with bandaged ear, 1889

Vincent van Gogh - Bedroom in Arles, 1889

Vincent van Gogh - Eating potatoes, 1885

Vincent van Gogh - Fishing Boats on the beach at Saintes-Maries, 1888

Vincent van Gogh - Head of a Peasant woman with white hood, 1885

Vincent van Gogh - Kop van een skelet met brandende sigaret, 1887

Vincent van Gogh - Self-portrait, dedicated to Paul Gauguin, 1889

Vincent van Gogh - Terrace of the café on the Place du Forum in Arles in the evening , 1889

Vincent van Gogh - The Bridge in the Rain (after Hiroshige) 1886

Vincent van Gogh - Wheat-Field-with-Cypresses-(1889)

Vincent_Van_Gogh_-_Sorrow 1882

Vincent_Van_Gogh_-_Słoneczniki ca 1889

Art-Kalendarz: 28 marca - Islamista kochający Algierię - Etienne Dinet "Nasreddine"

Mamy 28 marca.

Jeden z najbardziej fascynujących francusko-algierskich orientalistów. Urodził się jako Etienne Dinet, zmarł jako muzułmanin Nacer Ad Dine. Spędził 50 lat na południu Algierii. Zrozumienie tamtejszych realiów czyni jego malarstwo niezwykle prawdziwym i emocjonalnym.
Pod koniec XIX wieku otrzymał propozycję podróży do Algierii. To był początek trwającej całe życie, wielkiej miłości do tego kraju. Malarz, mimo że odnosił sukcesy w Paryżu, w 1913 roku zamieszkał w Algierii i przeszedł na islam. Przyjął imię Nacer Ad Dine (Obrońca Prawdy). Po wybuchu I wojny światowej wrócił do Francji, gdzie zamienił swój dom w francusko-islamski szpital dla rannych wyznania muzułmańskiego.

Dziś 154 urodziny (1861) Alphonse-Étienne Dinet'a zwanego “Nasreddine” (zm. 24 grudnia 1929).

Art-Kalendarz Mocnej Kultury to codzienna dawka sztuki dla każdego. Nie piszemy rozbudowanych biogramów, bo takie znajdziecie na dziesiątkach stron. Dajemy Wam tylko esencję osobowości twórcy. Jeżeli Was zaciekawimy, pewnie poszukacie więcej  :)

We have March, 28th.
One of the most fascinating French-Algerian Orientalists. Born as Etienne Dinet, died as a Muslim Nacer Ad Dine. He spent 50 years in the south of Algeria. Understanding local realities makes his paintings very real and emotional.
At the end of the nineteenth century, was offered a trip to Algeria. It was the beginning of lifelong, great love for this country. Painter, although successful in Paris, in 1913, settled in Algeria and converted to Islam. Took the name Nacer Ad Dine (Defender of Truth). After the outbreak of World War I, he returned to France, where he turned his house in the Franco-Islamic hospital for wounded Muslim.
Today 154 birthday (1861), Alphonse Etienne Dinet'a called "Nasreddine" (d. December 24, 1929).

Etienne Dinet (Nasreddine) - La Fuite Des Baigneuses, ca. 1900
Etienne Dinet (Nasreddinne)  -Portrait of young Arab girl, ca.1900

Etienne Dinet (Nasreddinne)  - Algerian landscape, after 1900
Etienne Dinet (Nasreddinne)  - Baigneuse dans la palmeraie, ca 1900
Etienne Dinet (Nasreddinne)  - Young Arab woman, ca 1900
Etienne Dinet (Nasreddinne)  - Jeune Fellah , ca 1900

Etienne Dinet (Nasreddinne)  - Sous les lauriers roses, 1907
sobota, 28 marca 2015

Art-Kalendarz: 27 marca - ostatni ryk Wenecji, Giovanni Battista Tiepolo

Jest 27 marca.

Dziś rocznica odejścia rokokowego Maestro, ostatniego z wielkich mistrzów weneckiego malarstwa dekoracyjnego ("ostatni grzmiący ryk Wenecji, ostatnia brawurowa symfonia kilkuset lat Szkoły Weneckiej" - słowa Waldemara Łysiaka). Ten włoski artysta był malarzem, freskantem, rysownikiem, grafikiem i rytownikiem! Wow! Był twórcą powalających ogromem i potęgą fresków. Dekorował pałac biskupów w niemieckim Würzburgu, komnaty króla Hiszpanii w Madrycie oraz włoskie świątynie. Tworzył potężne dzieła, mające dziesiątki metrów powierzchni. Między innymi dlatego uznawany był za największego malarza-dekoratora XVIII wieku we Włoszech.
Rodzinnie także miał "rozmach". Dochował się dziewięciorga dzieci, z których dwójka została artystami. Przyszedł i odszedł na szlaku swych dzieł - urodził się w Wenecji, zmarł w Madrycie.

Dziś 245 rocznica śmierci Giovanniego Battisty Tiepolo (zm. 1770; ur. 5 marca 1696)

Art-Kalendarz Mocnej Kultury to codzienna dawka sztuki dla każdego. Nie piszemy rozbudowanych biogramów, bo takie znajdziecie na dziesiątkach stron. Dajemy Wam tylko esencję osobowości twórcy. Jeżeli Was zaciekawimy, pewnie poszukacie więcej  :)

It is March 27.

Today anniversary of death, of real Maestro. The last of the great masters of the Venetian decorative painting ("last thunderous roar of Venice, the last few hundred years, daring symphony of the Venetian School"). This Italian artist was a painter, illustrator, graphic designer and engraver! Wow! He was the creator of the adorable vastness and full of power frescoes. Decorated the palace of the bishops of Würzburg in Germany, the chambers of the King of Spain in Madrid and the Italian temples. He created a powerful work, to tens of meters of the surface. Among other things, because he was regarded as the greatest painter-decorator eighteenth century in Italy.
The family also had a "momentum". He "realised" nine children. Two of them were artists. Came and went on the trail of his works - was born in Venice, died in Madrid.

Today the 245 anniversary of the death of Giovanni Battista Tiepolo (d. 1770; b. March 5, 1696)


Giovanni battista Tiepolo - An Allegory with Venus and Time (1758

Giovanni battista Tiepolo - Apollo and Daphne (1745)

Giovanni battista Tiepolo - Discovery of the True Cross (1745)

Giovanni battista Tiepolo - The Angel Succoring Hagar (1732

Giovanni battista Tiepolo - The Death of Hyacinth (1753

Giovanni battista Tiepolo - The Immaculate Conception (1769

Giovanni battista Tiepolo - The Sacrifice of Melchizedek (1742)

Giovanni battista Tiepoo Head of a Young Man in Three-Quarter View Facing Left, 1750–60

Giovanni_Battista_Tiepolo - Giovanni Battista Tiepolo - Allegory of the Planets and Continents 1752

Giovanni_Battista_Tiepolo_Apoteoza rodziny króla Hiszpanii 1762-66

Giovanni_Battista_Tiepolo_Seated River God, Nymph with an Oar, and Putto

Giovanni_Battista_Tiepolo_The Triumph of Marius, 1729

czwartek, 26 marca 2015

Art-Kalendarz: 26 marca - "ukraiński Picasso", Oleksandr Bohomazov

Dzisiaj 26 marca.

Nazwany jest "Ukraińskim Picasso". Kubista i futurysta, który urodził się niedaleko Charkowa, na objętej dzisiaj wojną, wschodniej Ukrainie. Był jednym z najważniejszych teoretyków sztuki rosyjskiej/radzieckiej awangardy początku XX wieku. Stworzył style kubofuturyzmu i spektralizmu. Niepokorny buntownik (ze szkoły wyleciał za udział w strajkach), a zarazem romantyk, marzyciel, który całe życie spędził ze swoją ukochaną żoną. Nic nie zapowiadało, że zostanie artystą. Studia zaczął w... Instytucie Rolnictwa w Chersoniu. Potem studiował malarstwo w Kijowie i Moskwie. Tworzył także po rewolucji bolszewickiej. Wykładał na Kijowskiej Akademii Sztuk Pięknych gdzie uczył samego Malewicza. Kierował też... Związkiem Rewolucyjnych Twórców Ukrainy. Zmarł przedwcześnie i aż do lat 70. jego sztuka była w Rosji pomijana i ukrywana. Zapewne dlatego, że był Ukraińcem.

Dzisiaj 135 rocznicę urodzin obchodzi Oleksandr Konstyantynovych Bohomazov (Aleksandr Konstantinovich Bogomazov, zm. 3 czerwca 1930)

Art-Kalendarz Mocnej Kultury to codzienna dawka sztuki dla każdego. Nie piszemy rozbudowanych biogramów, bo takie znajdziecie na dziesiątkach stron. Dajemy Wam tylko esencję osobowości twórcy. Jeżeli Was zaciekawimy, pewnie poszukacie więcej  :)

Poniżej galeria dzieł artysty
poniedziałek, 23 marca 2015

Art-Kalendarz: 22 marca - "Muhammad Ali portretu" - Anthony van Dyck

Mamy 22 marca.

"Muhammad Ali portretu". Wielki Flamand, tworzący we Flandrii, Włoszech i Anglii, gdzie był malarzem dworu królewskiego Karola I i otrzymał tytuł szlachecki. Był też grafikiem i rytownikiem oraz ulubionym studentem Petera Paula Rubensa, który z uwielbieniem kupował jego obrazy. Stworzył własną, wyrazistą szkołę portretu, w której postaci przedstawiane są jako dumne i potężne osobowości. Nic więc dziwnego, że zleceniami był wręcz zasypywany. Jego malarstwo wywarło ogromny wpływ na sztukę takich angielskich mistrzów jak Thomas Gainsborough i Joshua Reynolds.

416 lat temu, 22 marca 1599 urodził się Sir Anthony van Dyck (flam. Antoon van Dijck, zmarł 9 grudnia 16410.

Art-Kalendarz Mocnej Kultury to codzienna dawka sztuki dla każdego. Nie piszemy rozbudowanych biogramów, bo takie znajdziecie na dziesiątkach stron. Dajemy Wam tylko esencję osobowości twórcy. Jeżeli Was zaciekawimy, pewnie poszukacie więcej  :)

"Muhammad Ali of portrait". Great Flamand painter, working in Flanders, Italy and England, where he was a painter of the royal court of Charles I, and was knighted. He was also a graphic designer and engraver, and a favorite student of Rubens, who bought his paintings. Created its own, expressive portrait school, where characters are presented as a proud and powerful personality. It is no wonder that the order was actually flooded. His painting has had a significant influence on the art, such  English masters as Thomas Gainsborough and Joshua Reynolds.
 

416 years ago, March 22nd 1599, was born Sir Anthony van Dyck (flam. Antoon van Dijck, died Dec. 9, 1641).

Anthony van Dyck - Samson and Delilah (c. 1630)
Anthony van Dyck - Study Head of a woman, 2nd half of XVII
Anthony Van Dyck, Sofonisba Anguissola, 1624

Anton van Dyck - Charles I King of England as a hunter, 1635
Anton van Dyck - Self-Portrait (1629)
Anton van Dyck - SelfPortrait 1635
Anton van Dyck - Studies of a Mans Head

Anton van Dyck -Margareta Snyders portrait 1635

Anton van Dyck -Portrait of cardinal Agostino Pallavicini, 2nd half of XVII cent
Anton van Dyck -Portrait of Cornelis van der Geest IInd half of XVII cent