sobota, 28 marca 2015

Art-Kalendarz: 27 marca - ostatni ryk Wenecji, Giovanni Battista Tiepolo

Jest 27 marca.

Dziś rocznica odejścia rokokowego Maestro, ostatniego z wielkich mistrzów weneckiego malarstwa dekoracyjnego ("ostatni grzmiący ryk Wenecji, ostatnia brawurowa symfonia kilkuset lat Szkoły Weneckiej" - słowa Waldemara Łysiaka). Ten włoski artysta był malarzem, freskantem, rysownikiem, grafikiem i rytownikiem! Wow! Był twórcą powalających ogromem i potęgą fresków. Dekorował pałac biskupów w niemieckim Würzburgu, komnaty króla Hiszpanii w Madrycie oraz włoskie świątynie. Tworzył potężne dzieła, mające dziesiątki metrów powierzchni. Między innymi dlatego uznawany był za największego malarza-dekoratora XVIII wieku we Włoszech.
Rodzinnie także miał "rozmach". Dochował się dziewięciorga dzieci, z których dwójka została artystami. Przyszedł i odszedł na szlaku swych dzieł - urodził się w Wenecji, zmarł w Madrycie.

Dziś 245 rocznica śmierci Giovanniego Battisty Tiepolo (zm. 1770; ur. 5 marca 1696)

Art-Kalendarz Mocnej Kultury to codzienna dawka sztuki dla każdego. Nie piszemy rozbudowanych biogramów, bo takie znajdziecie na dziesiątkach stron. Dajemy Wam tylko esencję osobowości twórcy. Jeżeli Was zaciekawimy, pewnie poszukacie więcej  :)

It is March 27.

Today anniversary of death, of real Maestro. The last of the great masters of the Venetian decorative painting ("last thunderous roar of Venice, the last few hundred years, daring symphony of the Venetian School"). This Italian artist was a painter, illustrator, graphic designer and engraver! Wow! He was the creator of the adorable vastness and full of power frescoes. Decorated the palace of the bishops of Würzburg in Germany, the chambers of the King of Spain in Madrid and the Italian temples. He created a powerful work, to tens of meters of the surface. Among other things, because he was regarded as the greatest painter-decorator eighteenth century in Italy.
The family also had a "momentum". He "realised" nine children. Two of them were artists. Came and went on the trail of his works - was born in Venice, died in Madrid.

Today the 245 anniversary of the death of Giovanni Battista Tiepolo (d. 1770; b. March 5, 1696)


Giovanni battista Tiepolo - An Allegory with Venus and Time (1758

Giovanni battista Tiepolo - Apollo and Daphne (1745)

Giovanni battista Tiepolo - Discovery of the True Cross (1745)

Giovanni battista Tiepolo - The Angel Succoring Hagar (1732

Giovanni battista Tiepolo - The Death of Hyacinth (1753

Giovanni battista Tiepolo - The Immaculate Conception (1769

Giovanni battista Tiepolo - The Sacrifice of Melchizedek (1742)

Giovanni battista Tiepoo Head of a Young Man in Three-Quarter View Facing Left, 1750–60

Giovanni_Battista_Tiepolo - Giovanni Battista Tiepolo - Allegory of the Planets and Continents 1752

Giovanni_Battista_Tiepolo_Apoteoza rodziny króla Hiszpanii 1762-66

Giovanni_Battista_Tiepolo_Seated River God, Nymph with an Oar, and Putto

Giovanni_Battista_Tiepolo_The Triumph of Marius, 1729

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz